Logo

PF 1966 Meopta Hynčice


Přední strana Zadní strana
Prostředek

Kopírka pro snímky do stereokotoučků


Z archivních materiálů pana Ing. Jiřího Kafky - podnikový časopis pracujících n.p. Meopta Přerov 16.6.1962.


Neustále ve větší oblibě jsou stereokotoučky s obrázky, které vyrábí náš závod v Hynčicích. Tyto pěkné barevné plastické obrázky nám umožňují poznat krásy naší socialistické vlasti a přiblíží nám i vzdálenou cizinu. Svojí dokonalostí nám vytváří dojem skutečnosti a máme pocit jako bychom se sami v prohlíženém prostoru nacházeli.

Pro zajištění těchto pěkných a dokonalých snímků předcházela celá řada opatření a dokonce bylo nutné zhotovit celý kopírovací stroj, poněvadž při běžném kopírování s počtem kopií ubývalo obrázkům na ostrosti i na kvalitě. Po dohodě s filmovými laboratořemi Barrandov, závod Kudlov, byl na základě jejich požadavků ve vývojové konstrukci našeho závodu nakreslen a v pokusné dílně vyroben speciální kopírovací stroj, jediný toho druhu v ČSSR.

Kopírka má celou řadu zvláštností. Usnadňuje práci a zaručuje kvalitní kopírování. Její rozměry jsou dosti velké a při zhotovení bylo použito některých součástí z našich projekčních strojů Meopton II a Meopton IV.

Běžné kopírovací stroje pracují v temných komorách, kam nesmí přijít ani jediný paprsek denního světla. Pracovníci jsou po celé dny v temném prostoru. Toto nepříjemné prostředí, nutné při zpracování filmů, je u této nové kopírky dokonale odstraněno. Provoz a obsluha se děje za denního světla. Umožňuje to zásobní kazeta, ze které se film automaticky odvíjí a po naexponování se opět navine na druhou cívku do kazety.

Jako světelného zdroje je použito u kopírovacího stroje Pavlovovy žárovky 30 V/400 W. Její světlo dopadá na šikmo uložená zrcadla, která světlo rozdělí na dva svazky. Má to značnou výhodu v tom, že lze dosáhnout naprosto stejného osvětlení obou obrázků. Po průchodu světla kondenzory prochází toto dále negativem, objektivem a exponování snímků je provedeno rotační clonou. Po vyhledání vhodné barevné filtrace je možné uvést stroj do chodu. Po zavření a spuštění není potřeba již žádné další obsluhy.

Práce na tomto stroji je snadná a co hlavně - rychlost kopírování je až 720 párů obrázků za minutu. To znamená, že za půl hodiny je možno nakopírovat 21.600 párů stereoskopických snímků. Přes velkou rychlost je dodržena stále vysoká kvalita jako při prvých expozicích. Umožňuje to uzavření přístroje, které je velmi vhodně řešeno, kopírování v bezprašném prostředí, avšak hlavní podstata spočívá v optickém přenosu obrazu na filmový materiál. Stroj je svým vysokým výkonem schopen pokrýt výrobu kotoučků nejen pro naše země, ale i pro ostatní lidově demokratické státy.

Kopírka zepředu Kopírka zezadu

Konstruktérem této kopírky na stereoskopické snímky je autor naší Stereo-Mikromy soudruh Vilém Kafka.

Elektrická výbava kopírovacího stroje, navržená a zhotovená naším pracovníkem z el. laboratoře soudruhem Miroslavem Vlčkem zaručuje bezpečný provoz celého stroje. Žárovka je napájena stabilizovaným proudem; při zapnutí proudu je nažhavena a po stisknutí tlačítka se její svítivost zvýší na maximum. Teprve potom uvede automat celý stroj do chodu. V okamžiku, kdy konec filmu prochází strojem, se stroj automaticky zastaví. Na počítadle se snadno zjistí, kolik snímků bylo nakopírováno.

Příkon žárovky se dá během celého promítání sledovat na wattmetru, který je umístěn na kopírce. Pozoruhodné je také to, že stroj při vyhledávání vhodné filtrace jde regulovat a doba rozběhu a zastavení je minimální - půl vteřiny.

Přes to, že nebylo zkušeností s výrobou těchto kopírovacích strojů v našem závodě, kolektiv pracovníků za vedení konstruktéra této kopírky dokázal jedinečnou věc. Zhotovit stroj, který má velké výhody a svou rychlostí je schopen pokrýt poptávku od všech zákazníků.

To však je již druhá otázka, otázka zhotovení negativů a jejich schválení do výroby. Pro zajímavost můžeme uvést, že na této kopírce bylo vyrobeno již 16 druhů sterokotoučků. Jsou to: Předjaří v Tatrách I a II, Praha I a II, Brno, Karlovy Vary I a II (Mezinárodní festival), Bulharsko-Balčik, Bulharsko-Zlaté Písky, Kijev I a II, Hřensko, Strážnice, Lednice, Moskva-Kreml, Adrsbašské skály.

O vysokých kvalitách této kopírky hovořili soudruzi z gottwaldovských laboratoří také na celostátní konferenci filmových techniků. Považují tuto kopírku jak výkonností, tak i kvalitou optického systému za jednu z nejlepších. Zde vidíme, že naši dělníci a technici umožnili svou prací přiblížit krásy přírody a velkých i vzdálených měst ciziny.

Výrobcem prohlížečky Meoskop a stereokotoučků je náš závod Meopta Hynčice, kde se také zakládají stereoskopické snímky do stereokotoučků. Kdo ještě neviděl stereoskopické snímky v prohlížečce Meoskop, těžko pochopí, jak dokonale a věrně vykreslí zachycenou skutečnost Stereo-Mikroma.

Kopírka Kopírka Kopírka Kopírka

Film z kopírky
nahoru
nahoru
Home