Rod Pochmanů a jejich následníků

(předkové od mojí babičky z dědovy strany)

Rodokmen obsahuje podrobnosti o 153 osobách v 11-ti generacích, z nichž je 81 mužů a 72 žen. Z počtu osob, u nichž je známo datum narození i úmrtí, je vypočítána průměrná doba života, která činí 51 let. Počet žijících osob je 69. Dále některé poznámky ke zpracování. Jestliže je letopočet za jménem osoby v hranatých závorkách, je to její ročník (pro lepší orientaci v osobách). Ženy jsou zásadně uváděny svým rodným příjmením, jinak by se v tom nikdo nevyznal. Neznámé jméno nebo příjmení je nahrazeno otazníkem. Jestliže v rodokmenu naleznete nějaké nepřesnosti a samozřejmě doplnění, budu rád, když mi napíšete. Současně bych chtěl říci, že tvorba rodokmenu znamená stovky hodin u počítače, čtení starých textů, zápas s názvy obcí, s latinou případně němčinou (v zápisech se to hemží mnoha zkratkami) atd. Milan Kopal [1955].

email

Zjištěný počátek rodu se odehrával na Rakovnicku, v okolí Mutějovic, konkrétně v Povlčíně, pokračoval v Nesuchyni a nakonec v Chrášťanech. Jako první osoba (střen) byl zvolen nejstarší doložený předek, což je v tomto případě Jan POCHMAN [1692]. Přesné datum narození nelze zatím dohledat, protože chybí bližší vodítka o jeho rodičích, případně o místu narození. Navíc v matrice Mutějovice 01 začínají záznamy o Pochmanech až rokem 1703, i když je matrika vedena od roku 1676. Podle zápisu o jeho úmrtí roku 1772 se narodil někdy kolem roku 1692. Zdá se ale, že se tento první předek do Povlčína odněkud se svými rodiči přistěhoval (otec Václav), takže prapůvod zůstává nejasný. Problémem při vyhledávání Pochmanů v první polovině 18. století je také jejich velká koncentrace ve zmíněných lokalitách a tedy občas nesnadné rozpoznávání těch správných.

S jistou lze ale říci, že v průběhu 17. století až zhruba do poloviny 18. století se Pochmanovi jmenovali Pachmanovi. Teprve následně pak došlo ke záměně a na o. První zdokumentovaný předek tohoto jména je uveden v Soupisu poddaných z roku 1651, a to sice Vít Pachman, sedlák v Milostíně.

Zajímavým členem přímé linie rodu Pochmanů je také Františka Pochmanová [1820], která žila mezi lety 1820 až 1850 v Nesuchyni 38, a jako svobodná matka měla s neznámým otcem (nebo s dvěma různými otci) dvě děti - Josefa [1845] a Annu [1848]. Kdyby se však bývala vdala, tak se již dnes rod Pochmanů jmenoval úplně jinak.

Rodina Pochmanů
Fotografie rodiny Josefa Pochmana [1887] a Marie Hornofové [1888] přibližně z roku 1927
zleva stojící: dcery Anna a Božena, zleva sedící: dcera Květa, matka Marie Hornofová, syn Josef a otec Josef Pochman

Působivé jsou také oživlé staré fotografie:
Hornofová Marie [1888]Pochmanová Božena [1909]Pochmanová Květuše [1924]Pochmanová Anna [1913]Pochman Josef [1920]Štundl Jan [1914]Kauer Josef [1924]

Ještě k vlastnímu zobrazení rodokmenu. Na každý rámeček v zobrazení se dá kliknout a otevře se okno se všemi podrobnostmi ke zvolené osobě včetně obrázků z matrik, které se po kliknutí otevřou v novém okně v měřítku 1:1. Jsou zde přímé odkazy do jednotlivých matrik, někde i přepisy zápisů. Jako další zobrazení je tu rodokmen s více informacemi v rámečkách (odkaz "Podrobněji"). Pak jsou tu ukázky statistiky. Dají se zpracovávat ještě mnohé další, jako časové osy ve smyslu "mohli se potkat?", působivé je zpracování lokalit pomocí GoogleEarth nebo vytvoření iCalendar s jednotlivými výročími.

Z důvodů ochrany osobních údajů se u žijících osob nezobrazují žádné dokumenty v okně s podrobnostmi.

Mapa historického pohybu rodu Pochmanů:

mapa rodu Pochmanů