Stefan Barszczewski / V osmi dnech kolem světa
Obálka